RIVM: Binnenmilieu in scholen en kindercentra

Bron: RIVM

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen vaak onder de maat is. Een ongezond binnenmilieu kan zowel de gezondheid als de leerprestaties van kinderen beïnvloeden. Het verbeteren van het binnenmilieu op scholen en kindercentra is een speerpunt van de landelijke overheid.

CO2 als indicator voor binnenluchtkwaliteit 

CO2wordt gebruikt als indicator van de luchtkwaliteit en de mate van ventilatie. Wanneer de concentratie hoog is, is dit een aanwijzing dat stoffen zich kunnen ophopen in het binnenmilieu. Het is alleen een goede indicator als zich mensen in een ruimte bevinden.

Situatie op scholen

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de CO2-concentraties in Nederlandse scholen vaak te hoog is. In naar schatting 80-88% van alle leslokalen voldoet de binnenlucht niet aan de referentiewaarde (1200 ppm parts per million   CO2) die in de regelgeving gehanteerd wordt voor de minimumkwaliteit.

Gezondheidsklachten door slechte ventilatie?

Bij te weinig ventilatie in klaslokalen kunnen klachten als geurhinder, oogirritatie, hoofdpijn en meer dan normale vermoeidheid voorkomen. CO2veroorzaakt deze effecten niet zelf: klachten ontstaan door te hoge concentraties van andere stoffen die zich ophopen of door te weinig zuurstof. Er zijn aanwijzingen dat een slechte binnenluchtkwaliteit op scholen kan leiden tot een toename in gezondheidsklachten. Harde bewijzen hiervoor ontbreken echter nog (TU Technische Universiteit  Delft, 2007). Verder zijn er aanwijzingen dat bij hoge CO2-concentraties in klaslokalen de leerprestaties van kinderen kunnen verminderen (TNO, 2007).

Lees verder op de website van het RIVM