Leveringsvoorwaarden

 
Prijzen en condities 

  1. De prijzen zijn netto in Euro’s, inclusief transport, exclusief BTW. 
  2. De levering is tijdens kantooruren, (maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur). 
  3. De levering is DDP, conform INCOTHERMS 2010, Franco werk Nederland, vaste wal, inclusief lossen/afladen tot (direct) naast de vrachtwagen. 
  4. De levering is op basis van standaard verpakking op een vrachtwagen met laadklep of zelf lossende eenheid. 
  5. Aanvullende wensen zoals: levering buiten reguliere werktijden of op de eilanden zijn op aanvraag. 

De levering is exclusief: 

  1. het (interne) transport van de vrachtauto naar de opstellingsplaats; 
  2. het horizontaal en verticaal transport naar de opstellingsplaats; 
  3. het afvoeren van hout en verpakkingsmateriaal; 
  4. het in bedrijf stellen; 
  5. bouwkundige-, elektrotechnische- en werktuigbouwkundige werkzaamheden. 

Wij willen u er tevens op wijzen dat de (CRM) transportbon(nen) ,die de chauffeur door u laat aftekenen, goed ingevuld dienen te worden (aankomsttijd, datum, mogelijke schade etc.).  

Mocht er namelijk schade geconstateerd worden dan moet dit duidelijk op de (CRM) transportbon(nen) vermeld worden. 

Indien dit niet volledig is ingevuld, kan de schade sowieso niet verhaald worden. Tevens dient u, in geval van schade, een kopie van de ingevulde (CRM) transportbon(nen) en foto’s van de beschadiging op te sturen naar AERCLEAN B.V.